Priser og Specs
Aalborg SoMe

Specifikationer facebook

-Post med link til artikel
(En del af vores Native løsning )

-Målrettet post 
( Vi udarbejder et post som vi målretter efter ønske)

-Sponsored Post 
( Dit indhold i vores kanaler – Kræver redaktionens godkendelse.)

-Video
( Vi producerer 1 stk brand video m. push i vores facebook kanaler. Du har efterfølgende rettigheder til brug på dine egne platforme.

Specifikationer Instagram

Post

(Vi promoter dig i vores Instagram kanaler* )
*Kan kun købes sammen med Native

 -Storypost med Swipe til artikel
(Tilkøb til vores Native løsning)

-Story
(Op til 10 budskaber i en sammenhængende story )

Specifikationer
Udtryk og content aftales individuelt med din kontaktperson.

Priser facebook

Post med link til artikel: 
Fra: 6.495 kr.

Målrettet post:
Budget aftales pr. case

Sponsored Post:
Fra: 7.495 kr.

Priser Instagram

Post:
Fra: 3.995 kr

Storypost med Swipe:
Fra: 3.995 kr

Story ( 6 fortællinger )
Fra: 10.000 kr